Речник на Патриарх Евтимий
галлескъ  
галлескъ -ꙑ прил от МИ (2) Който се отнася до Галилея, Галилейски. Ѿ града же наꙁарета въꙁⷣвгꙿш се, постже село кана галїлеское въ нмꙿже сїмѡна кананта бракь быⷭ Конст 434v.19