Речник на Патриарх Евтимий
грѣхъ  
грѣхъ м (85) Грях, прегрешение; провинение. то ꙋбо реⷱмь. ꙁаконꙿ л грⷯѣ; да не бѹде ИМ 166r.10 пргвоꙁдв се ѹбо на дрѣвѣ крⷭтнѣмь, мрꙿскы грѣхь на нмь пргвоꙁд Нед 608r.33 Іѡсфа бѡ цѣломѫдрънаго въ въсемь подража, не покор сѧ сластемь, ѡтско ѡт грѣха, добродѣтѣль въжделѣ Мих 179.31 Същото значение и в ЙР ИМ 166r.13 166v.1 167v.22 (2) 167v.24 Конст 429v.5 431v.23 434r.23 437v.15 Мих 180.12 ЙП 202.26 I Никод 209.10 209.18 212.23 II Никод 222.24 Кипр 230.28 231.27 235.5 236.19 Антим 247.20 Теоф 259.21 266.1 267.4 ЛЙЗ 286.13 287.23 294.17 297.23 301.14 302.29 303.26 СЙЗ 362.16 363.2 365.24 366.6 368.9 368.13 369.12 371.6 371.13 СВВ 396.22 398.29 399.23 402.4 ЛОглаш 374.13 375.11 377.11 377.29 380.23 380.26 380.34 381.17 381.23 386.30 387.20 Яков 310.7 311.31 311.17 315.1 316.14 319.33 320.16 320.19 322.27 322.36 323.15 323.23 324.23 325.2 327.15 328.22 329.19 330.22 МЕ1-3 336.23 337.27 339.21 340.10 МБлаг 345.9 МС 351.10.