Речник на Патриарх Евтимий
голатъ  
голатъ м ЛИ (2) Голиат – филистимец великан, победен от пастира Давид в единоборство. Сце ꙋбѡ тѡ въ женскѡмъ естъствѣ мѫжьскы стѧжавш раꙁꙋмъ ...  ꙗкоⷤ дв͠дъ, на къждѡ д͠нь мыслънагѡ нꙁлагааше гѡлїаѳа Петк 77r.30 Въꙁбънѫвъ ѹбѡ ѡт съна  расмотрвь слѫ вдѣнїа, распал сѧ ꙗкоже єлень къ стонкѡмъ вѡднымъ, въѡрѫж сѧ на мыслънаго Гѡлїаѳа ꙗкоже Дав[]дъ ЙР 8.21