Речник на Патриарх Евтимий
галатꙗ  
галатꙗ ж МИ (1) Галатия – римска провинция в Мала Азия (от 25 г. пр. н. е.). къ смь егѵ̈пьⷮсцї  ѳївесцї  лвїсцї. месопѡтамте же  перꙿсцї єпкⷭѡп. нъ нже скѵ̈ѳїскаа ѻстанѹ страна. пѻнꙿть же  галатїа  памфїлїа Конст 430r.27