Речник на Патриарх Евтимий
г꙯II  
г꙯ числ ред Числително редно. трет Трети. Слава, глас г꙯. Теоф 260.10 Антфѡн г꙯: Прдте, въꙁрадѹм сѧ, господев въсклкнѣм СЙЗ 360.6 На в꙯ стхологї сѣдален глас г꙯: Теоф 262.26 Същата числова стойност и в Теоф 265.27. // В състава на сл. числ. ред. Тринадесети.  тако тѫ ѡсвѧщьше, ьстнѣ полѡжшѧ прѣподобнааго въ ней мѡщ въ лѣто ҂ѕѱг їндїктїѡнь гі. ЙР 25.5