Старобългарски речник
ш шаропсател҄ь шаръ шаръ шестокрлатъ шестокрлатьць шестокрльнъ шестꙑ шесть шбат шпъкъ шпъанъ шрокъ шрота шꙗ шлѣмъ шѹ шѹца шѹмѣт шѹмъ шѹмьнъ шьвенъ шьдъ шьпътань шьпътат шьствоват шьствь шьсть шѧ шѧтань шѧтат [сѧ] шѫ