Старобългарски речник
шестꙑ 
шестꙑ числ ред Шести [по ред] отъ шестꙑ(і)ѩ же годнꙑ тъма бꙑстъ по вьсе ꙁем. до девѧтꙑѩ годнꙑ М Мт 27.45 З, А. Срв.Мк 15.33 М, З;Лк 23.44 М З А въ шестꙑ же мѣсѧцъ посъланъ бꙑстъ анћлъ гавьрлъ ... къ дѣвѣ обрѫенѣ мѫжев М Лк 1.26 З, А. Срв. С244.3 С245.4 С245.18 С246.3 С247.8 ꙇс же трѹждъ сѧ отъ пѫт. сѣдѣаше тако на стѹденьц. годна бѣ ѣко шестаа М Йо 4.6 З А  по молітвѣ къ шестѹѹмѹ асѹ ношт.  гласъ бꙑстъ кꙿ н҄мъ.  ꙗввъшѹ сꙙ мъ бѹ С 75.22 вь шестꙑ мѣсꙙцъ глагола. се бо стъ шестꙑ мѣсꙙць. ꙁаꙙтю їѡановѹ С 245.14,14—15 дьнесь адамъ съꙁъданъ бꙑстъ въ шестꙑ дьнь С 429.9 се до шестааго аса твор сꙙ С 435.27—28 шестꙑ на десѧте Шестнадесети [по ред] стѹѹмѹ томѹ еппѹ. въ шесто на десꙙте лѣто дѡклтꙗнꙗ цѣсарьства. многъ подвгъ. трѹдъ же  поспѣшень полагаѭштѹ. ꙗко да богомъ прѣдано крьстꙗньскꙑѧ непороьнꙑѧ вѣрꙑ рошрт слово С 535.1 М З А С Гр ἕκτος Нвб шест, шести ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Шестаков ФИ Шесташки ФИ СтИл,РЛФИ