Старобългарски речник
шрота 
шрота -ꙑ ж 1. Широта, простор  вьꙁвед(е) мѩ на шіротѫ. ꙁбаві мѩ ѣко въсхотѣ мѩ СП 17.20 2. Ширина, широчина же ... шротоѭ подрагъ мьнꙙште сꙙ ꙁаконъ съхранꙙште велаѭтъ С 339.22—23 въ шротѣ ἐν πλατυσμῷ Свободно, волно ї хождаахъ въ шротѣ. ѣко ꙁаповѣдеї твоїхъ вьꙁіскахъ СП 118.45 въ шротѫ ἔχων τὸ πλάτος Широк, на ширина, на широчина бѣахѫ бо въ шротѫ пꙙт лакътъ. а въ длъготѫ два десꙙт т пꙙт лакътъ С 230.11 Изч СП С Гр πλατυσμός шірота Нвб широта ОА НГер БТР АР Срв шир ж ОА АК НТ НГер ДА