Старобългарски речник
шѹца 
шѹца ж Лява ръка тебѣ же творѧщю млостꙑнѭ. до (!) не юетъ шюца твоѣ. ьто твортъ десꙿнца твоѣ М Мт 6.3 Изч М З А СК Гр ἡ ἀριστερά шюца шюꙇца шюіца Вж. при шѹ Нвб