Старобългарски речник
шпъкъ 
шпъкъ м Роза, розов храст ꙁемьꙗ ѹбо вь се врѣмꙙ веснъно. шпъкъ  їа  нъ цвѣтъ расттъ С 495.16 Изч С Гр ῥόδον Нвб шипък, шипок диал ОА НТ НГер ЕА РРОДД ДА Срв шипка ж ОА НТ Дюв НГер БТР АР ДА Шипоко МИ КП,МИРазл ЙЗах,Кюст.кр Шипока МИ ГХ,МИМ Шипка МИ ГХ,МИМ, Бм в Р. Шипков ФИ Шипковенски ФИ СтИл,РЛФИ