Старобългарски речник
шьпътань 
шьпътань -ꙗ ср Клевета, злословие, клюка [прен.] сего рад да отъстѫптъ отъ васъ вꙿсе ослѹшане. протвьно слово ... репътане. шепътане СЕ 91b 18 Изч СЕ Гр ψιϑυρισμός шепътане Нвб Срв шептене НГер ЕтМл БТР АР