Старобългарски речник
шьсть 
шьсть -ꙗ ср шьстьꙗ дрьжат сѧ τῆς πορείας ἔχομαι Следвам пътя, придържам се към определен, установен път їакѡвъ же мъ сꙙ пѫт ведѫштааго въ мръ. шъстꙗ дръжааше сꙙ.  ѹспѣвъ пѫт ... обрѣте гробъ ветъхъ подобольнъ пештерѣ С 527.23 шьсть творт πορείαν ποιέω Вървя, пътувам, придвижвам се  прохождааше сквоꙁѣ градꙑ  вьс ѹѧ. ꙇ шьстье творѧ въ ерѹсалмъ М Лк 13.22 Изч М С шъст шьстье Нвб Срв шествие