Старобългарски речник
шѹ 
шѹ прил о шѹѭ ἐξ εὐωνύμων, ἐξ ἀριστερῶν От ляво, от лявата страна гла емѹ рьц да сѧдете сьѣ снꙑ моѣ. еднъ о деснѫѭ тебе  еднъ о шюѭ тебе. въ цсрств твоемъ М Мт 20.21 ЗI. Срв.Мк 10.37 М А ꙇ гла ма ... еже сѣст о деснѫ  о шѫѭ мене нѣстъ мьнѣ сего дат. нъ мъже оготовано естъ отъ отца моего М Мт 20.23 ЗI.Срв. Мк 10.40 М А ꙇ поставтъ овьцѧ о деснѫѭ себе. а коꙁьлщѧ о шюѭ М Мт 25.33 А СК тъгда реетъ  сѫщмъ о (шѫ)шѫѭ (!) его. ꙇдѣте отъ мене проклѧт въ огнъ вѣънꙑ. ѹготованꙑ дѣволѹ  анћломъ его М Мт 25.41 З А СК тъгда пропѧшѧ съ нмь дъва раꙁбонка. едного о деснѫѭ  едного о шѫѭѫ М Мт 27.38 З, А. Срв.Мк 15.27 М, З, А;Лк 23.33 М, А;СЕ 50а 23 Изч М З А СК СЕ шю шѫ Нвб Срв Шуйцови ИД,МНЛом