Старобългарски речник
I II ꙗвт ꙗвт сѧ ꙗвл҄ено ꙗвл҄енѣ ꙗвл҄ень ꙗвлꙗт ꙗвлꙗт сѧ ꙗвлꙗѧ ꙗворовъ ꙗвѣ ꙗгода ꙗдень ꙗдовтъ ꙗдра ꙗдро ꙗдъ ꙗдь ꙗдьца ꙗждень ꙗꙁва ꙗꙁвна ꙗꙁвт ꙗꙁвлꙗмъ ꙗꙁвьнъ ꙗце ꙗко ꙗкоже ꙗкъ[же] ꙗкꙑ ꙗма ꙗможе ꙗмьнъ ꙗнъ ꙗрт сѧ ꙗрость ꙗрѹ ꙗрѣ ꙗръ ꙗрьмъ ꙗрьмьнкъ ꙗрьмьнь ꙗсл ꙗсно ꙗснѣ ꙗснъ ꙗст ꙗто ꙗтъхѹльнца ꙗхат ꙗште ꙗе