Старобългарски речник
ꙗрьмъ 
ꙗрьмъ м Ярем, бреме, тежест [образно] їѡсфъ ... падъ на вꙑ брат. плака сꙙ о н҄хъ. пото на вꙑ а не номь мѣстѣ. сь лѣпотꙑ на вꙑꙗхъ хъ плака. же съврьгошꙙ ꙗрьмъ братьства сь себе С 364.29 да лма же ѹбо отъвръгосте сꙙ свого цѣсара. прѣбѫдѣте ѹбо нецѣсарѹм. работьнꙑ ꙗръмъ вѣьнꙑ влаꙙште С 435.26—27 прстѫп подъ ꙗръмъ вꙑѭ подълагаѧ. на рамѣ вьꙁъмъшѹѹмѹ. съмрьтоносьнꙑ  сьмрьтьнꙑ крьстъ. ꙗкоже тѣмъ сплънт вꙑшьн҄ мръ С 533.21 Изч С Гр ζυγόν ꙗръмъ Нвб ярем ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА