Старобългарски речник
ꙗнъ 
ꙗнъ м ЛИ Ян — име, познато от старобългарски надписи а(ꙁъ) ꙗнъ попъ пѫтьмь дѫ свѣщцѧ полагаѫ ꙁа своѧ грѣхъ БН ѣнъ грѣшьн(ъ) псалъ въ тъмънц сѣдѧ П10 Изч БН П10 ѣнъ Нвб Срв Ян м ЛИ Янаки м ЛИ Янако м ЛИ Яне м ЛИ Янев ФИ Яна ж ЛИ СтИл,РЛФИ