Старобългарски речник
ꙗхат 
ꙗхат -ꙗдѫ -ꙗдеш несв св ꙗхаѭ -ꙗхаш 1. Пътувам, плавам по езеро или по море ꙇ въѣдѫ ѣдѫштемъ же мъ. ѹсъпе. ꙇ сънде бѫрѣ вѣтръна въ еꙁеро. ꙇ сконьаваахѫ сѧ  вълаахѫ сѧ М Лк 8.23 З хотѣахѫ же  прѩт въ корабь.  абе бꙑстъ корабль на ꙁем вь нѭже ѣдѣахѫ М Йо 6.21 З 2. Отпътувам, отплавам с кораб и под ꙇ ѣко поꙁдѣ бꙑстъ. съндѫ ѹенц его на море. ꙇ вълѣꙁъше въ ладѭ ѣдѣахѫ на онъ полъ морѣ. въ каперънаѹмъ М Йо 6.17 З ꙇ дошѧ въ пѹсто мѣсто корабл҄емь едн. ꙇ вдѣшѧ ѩ ѣдѫштѧ. ꙇ поꙁнашѧ ѩ мноꙁ З Мк 6.33 ѣко же прѣста глѧ. рее смонѹ. вждь ѣхаі въ глѫбнѫ. ꙇ въметѣте мрѣжѧ вашѧ въ ловтвѫ З Лк 5.4 Изч М З Гр πλέω ὑπάγω ἔρχομαι ἐπανάγω ѣхат Нвб Срв яхам ’яздя’ ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА