Речник на Патриарх Евтимий
сь/с/се  
сь/с/се местоим показ (756) I. Собствено показателна функция. Си̏ бл͠гоъстїа дръжава • въ се, въсакѹ ꙋбѡ дѡлскѹю слѹжбѹ ꙗкоже скврьно ѿвращаем се Нед 608v.2 (2) Смь въс божьстъвнымь ѡꙁарвше сѧ дѹхомь, по Павлѹ ꙋметы въмѣншѧ вещнаа, ꙗко дѹха єдного прѡбрѧщѫть ЙП 182.6 Същото значение и в Петк 74v.10 (2) 74v.13 74v.21 75v.2 (2) 76r.28 77v.2 ЙР 10.7 12.26 14.27 18.31 19.5 20.19 22.15 23.26 23.30 24.5 ИМ 162r.9 162r.14 162v.6 165r.12 165r.21 165v.26 166r.14 166v.31 169r.6 171r.21 172r.7 173v.9 173v.17 174r.23 174r.29 Филот 78.20 88.31 92.29 94.12 97.10 99.14 Конст 424r.30 425v.2 426r.25 426v.3 427r.32 428v.26 429r.30 429v.21 430v.14 430v.17 430v.23 430v.32 432v.7 432v.13 432v.20 432v.27 432v.37 435r.20 436v.1 438v.32 439r.8 (2) 439r.16 439r.25 439r.26 439r.28 Нед 603v.8 604r.29 604v.14 604v.27 604v.35 605r.26 605v.22 607r.10 607r.12 607v.24 607v.37 608r.6 608r.8 608v.8 608v.33 609r.18 610r.22 610v.7 611r.23 611r.24 Мих 174.12 (2) 176.2 177.10 ЙП 183.10 184.4 184.27 185.1 192.25 198.16 199.20 202.8 (2) I Никод 207.3 210.3 212.11 217.10 217.15 Кипр 225.15 226.8 230.4 (2) 231.12 231.28 233.11 238.21 238.22 Антим 243.5 243.21 248.10 249.2 249.19 Теоф 272.15 275.14 ЛЙЗ 284.2 284.4 284.6 286.24 287.23 288.4 289.28 290.4 292.29 294.20 297.15 299.24 СЙЗ 357.8 358.3 358.11 361.28 363.6 365.5 365.13 365.27 367.14 367.22 368.15 368.22 368.24 369.5 369.15 369.30 370.12 371.5 СВВ 390.17 391.22 391.36 392.8 392.24 395.14 398.3 398.20 398.27 399.3 399.10 401.28 402.9 ЛОглаш 375.8 375.23 376.30 377.3 377.6 376.22 377.11 377.15 377.19 377.20 379.22 380.29 381.25 381.26 382.12 382.18 383.15 386.9 Яков 307.10 308.30 309.11 310.9 310.10 310.13 310.16 310.18 311.10 311.16 312.21 313.11 314.11 315.14 315.20 315.21 316.2 (2) 316.9 317.17 318.1 318.5 319.28 319.32 320.6 320.8 322.34 323.3 (2) 323.15 323.28 324.8 324.12 324.15 325.1 325.19 325.21 325.22 326.35 327.8 330.27 331.5 331.16 334.19 334.23 МЕ1-3 338.3 338.16 338.22 338.24 338.31 339.23 339.28 340.16 МЕп 341.10 342.1 342.3 МИнд.1-2 350.2 350.4. въ с/с асъ Вж. Нед 607r.4 СЙЗ 361.2 Яков 315.18 318.13 МЦ 353.15. се/се Като същ. ср. ед. Това. ѻн же естаа прхѻжⷣенїа къ нмѹ твораахꙋ. не рад полѕы се твореще ИМ 168r.15 Аще л по свѧщенньствѣ въ сїе въпаднет II Никод 223.21  се блаженны̆ Грїгѡрїе Нѵсскы̆ въ третї̆ главꙁнѣ своего правлнаго посланїа ꙁрее Антим 243.11 Същата употреба и в Петк 75r.30 77r.13 77r.18 (2) 78v.13 80r.25 80v.19 82v.6 ЙР 10.1 10.3 12.10 12.24 14.30 22.19 22.25 ИМ 165r.8 165v.24 166r.24 167r.15 167v.11 167v.21 169r.5 169v.3 171v.1 173r.30 174r.11 Филот 88.19 92.18 93.31 96.18 96.26 96.32 Конст 424r.6 424v.15 425r.20 426v.34 428r.26 428v.24 (2) 429r.1 429v.32 430v.6 430v.15 430v.26 430v.27 431v.22 431v.32 431v.36 432r.10 433r.40 433v.8 433v.14 433v.41 436r.16 436v.14 437r.1 437r.24 437r.34 437v.6 437v.16 438r.5 438v.20 Нед 604r.38 605r.29 605r.38 605v.37 606r.38 607r.14 608r.22 608v.1 609r.6 610r.40 610v.11 Мих 174.30 175.20 177.12 ЙП 188.4 196.18 I Никод 205.8 210.5 210.31 210.35 212.28 214.11 214.26 215.7 216.34 217.34 218.6 218.32 219.4 219.17 219.25 II Никод 223.11 223.18 224.20 Кипр 225.13 226.6 231.7 231.9 232.5 233.13 233.21 234.24 235.7 236.5 237.19 Антим 243.9 243.11 244.31 246.16 246.26 247.26 247.30 249.11 249.17 249.22 250.7 251.8 Теоф 276.15 276.22 ЛЙЗ 290.17 298.16 299.32 301.27 302.4 СЙЗ 368.8 368.11 ЛОглаш 381.16 381.21 381.24 Яков 322.26 323.2 МЕ1-3 338.20 МИнд.1-2 347.29 349.19. сꙗ Като същ. ср. мн. Това, тези неща. Сїа же ꙗко слышавь самодръжець, мнѣше себе по нб͠с лѣтат Петк 80v.6 Сїа рмлꙗне вдеще, веселꙗхѹ се  красоваахѹ се Конст 427r.12  ѡт кѹдѹ сїа навыкохѡм, апостолѹ нкакоже о схь рекшѹ I Никод 212.25 Същата употреба и в Петк 75v.23 75v.29 76r.14 77r.20 78v.26 79r.30 79v.18 79v.22 80r.7 80r.30 82r.12 (2) ЙР 7.9 11.1 11.20 12.4 12.12 15.17 15.28 17.22 18.10 19.24 19.26 20.17 22.27 22.31 24.8 ИМ 162v.22 162v.24 162v.29 163r.9 163v.6 163v.18 164r.18 164r.19 164r.29 164v.3 167r.12 167v.26 167v.30 168r.2 168r.26 170r.16 172r.18 172r.30 172v.1 172v.9 172v.21 173v.13 173v.27 173v.29 174v.18 Филот 80.6 83.19 (2) 83.20 83.21 84.8 84.27 84.28 87.17 90.13 91.3 91.4 91.9 91.21 (2) 92.1 93.7 93.27 95.1 96.1 99.1 (3) Конст 425r.14 425v.7 425v.34 426r.2 426r.26 426v.18 426v.19 426v.30 426v.39 427r.24 427v.17 428r.2 428r.6 428r.20 429r.9 428r.39 429v.8 429v.13 429v.35 430r.13 430v.27 431r.13 431r.28 431v.1 431v.30 432r.14 432r.23 432v.34 433v.10 434r.36 435r.4 436r.12 437r.14 438r.20 438r.29 (2) Нед 603v.23 603v.31 604r.20 604r.31 605r.15 605v.12 605v.25 606r.21 606v.24 607r.31 609r.3 609r.27 609v.11 609v.13 609v.41 610r.11 610r.13 610r.41 611r.12 Мих 171.30 172.17 172.24 172.31 173.6 174.2 174.17 174.23 ЙП 182.3 189.11 (2) 189.31 190.2 190.8 191.22 192.27 193.2 193.4 193.19 194.25 194.28 194.30 I Никод 206.21 207.24 207.26 209.26 (2) 208.31 210.17 210.27 212.26 215.14 215.29 216.24 220.14 220.27 II Никод 223.4 223.26 224.11 222.14 (2) 224.18 Кипр 226.7 226.8 226.16 228.16 229.9 234.20 235.4 (2) 236.7 Антим 241.32 242.1 242.21 244.14 245.8 245.24 249.15 250.17 250.18 (2) 251.3 Теоф 265.12 ЛЙЗ 295.10 295.20 304.2 305.23 СЙЗ 367.10 ЛОглаш 383.16 385.10 МЕ1-3 338.19 338.21 338.24 МИнд.1-2 348.22 348.32 349.5 349.23. сꙗ  сцеваꙗ Тези и такива (неща). См  сцевым тⷯѣ ѻблвь словесы ИМ 172r.7 Сїа  сцеваа кѡнста къ вьсѣмь ꙁгл͠авь, въсе послѹшное сн͠ѡв прѣдасть Конст 425r.22 Сїа  сцеваа тѣмь въ себѣ помышлѣѫщмь  глаголѧщмь Мих 172.5 Същото съчетание и в Петк 77r.20 79v.23 ЙР 16.30 ИМ 162v.18 162v.19 167r.6 Конст 427r.8 429v.11 ЙП 187.28 Кипр 227.4 236.6 236.7. къ смъ (же) И още. къ см же  славны сѡлꙋнь съ вьсеѫ Ѳетталїеѫ, такожⷣе же  трївалы Петк 80r.1 Къ см же неадꙋ  еладꙋ,  єщеⷤ  єтѡлїю ИМ 174r.5 Къ см же  мѡнастырь въꙁдвже нѡкѡмь въ мѧ свѧтыхь  вьсехвалных връхѡвных Апостолъ ЙП 198.11 Същото съчетание и в ИМ 167r.12 Филот 82.28 Конст 426v.37 430r.25 432v.3 432v.12 435v.4 435v.41 436r.27 438v.7 Нед 604v.33 609r.30 610r.12 ЙП 183.24 I Никод 207.16 Кипр 235.10. надъ вьсѣм см При всичко това, освен това сꙋгꙋба прбѫдеть тебѣ пеаль, над въсѣм же см ꙗже о пркї попеенїа Филот 83.9 въ схъ бꙑт Погълнат съм от тези неща. Въ сх ѹбо томѹ сѫщѹ, ѹмысл съвѣтъ благъ ЙР 8.9 Въ схь ꙋбо томѹ сѹщѹ, ꙗвлно цр͠ев быⷭ ꙗко нѣкоторы фїлосѡфь єллнь сы̏, понашаеⷮ  ѹкараеть цр͠а Конст 432r.19 въ схь ѹбо то сѹщ  таковыхь, гоненїе подвже се велїе Нед 605r.20 Същото съчетание и в ЙР 9.29 16.30 Кипр 237.14. въ схъ прѣбꙑват Погълнат съм от тези неща. Въ сх ѹбо то̆ прѣбываѫщ  въ плът бесплътных проходѧщ жтелство Филот 87.7 отъ сего Оттогава. на свѣть ѡт тъмы праꙁнкь прѣводеще, ꙗкоже ѡт сего въ сьвръшенѣ нощ  д(ь)н тръжествоват намь въскр(ѣ)сенїе Кипр 230.1. ѡт сего свещеннка не въꙁбранꙗт ѡт веере пръваго брака Антим 244.4  ѹбо ѡт сего пае под ѹкорꙁною ст(ь),  же дѣвьство мне̆ се мѣт на таковое прводт се лце Антим 245.20 по семь След това.  по семь ц͠рца повелѣ цр͠кѡвь съꙁдат на мѣстѣ деже жвотворещї ѻбрѣте се крⷭть Конст 434r.8 Въ малакыѧ бо єдноѧ л дващ поплъꙁшаго сѧ  по сем много покаꙁавшаго трꙋд II Никод 222.31  по семь покаждаеть самь їере̆ свѧтыѧ дары ЛЙЗ 288.25 Същото съчетание и в Петк 77v.27 ИМ 172r.54 Конст 429r.25 429r.27 429r.29 434r.22 435v.8 436r.20 Нед 605r.8 606r.24 I Никод 212.14 Кипр 234.17 ЛЙЗ 288.25 288.26 289.7 289.21 293.15 295.28 296.17 296.27 300.7 303.16 303.30. по схъ След това, после. не по малѣ же по схь, второмѹ своемѹ с͠нѹ бракь сътвор ѕѣлѡ ъстьнь Конст 437r.18  по сх на ꙁемл ꙗв сѧ  съ ловѣкы пожве ЙП 186.14 Таже по сх глаголет дїакѡнъ ЛЙЗ 286.6 Същото съчетание и в Конст 426v.35 432v.5 437r.38 I Никод 216.26. сего рад/рад сего Затова, заради това, поради това. сеⷢ раⷣ слава твоа по вьсе ꙁемл прострѣт сѧ Петк 81v.8 Сего рад не тьїю въ жвотⷺ прѡславы тѣхъ б͠ь , нь  по съмрьт ИМ 174v.1 ѻвые же свом страданм  кръве токы тѣмꙿжеⷣ єднѣмь ⷭтсвѡⷨ съпостата врага до конца нꙁложвше къꙁн,  рад сего ѿ єдного вѣнаше се влⷣкы Нед 604v.4 Същото съчетание и в Петк 74v.25 81v.13 82v.2 82v.11 ЙР 15.13 21.6 ИМ 162v.17 165v.2 169v.3 170r.19 171v.28 174v.25 Филот 78.10 79.31 99.18 Конст 429v.23 431v.39 436v.7 Нед 604r.8 605v.1 610r.23 610v.32 611r.20 Мих 172.10 172.22 173.19 176.4 177.8 179.26 ЙП 184.20 190.12 202.21 I Никод 206.5 206.14 206.20 209.19 210.23 212.3 217.5 218.15 II Никод 222.4 Кипр 227.28 230.29 232.26 Антим 241.16 247.11 247.19 248.15 250.4 Теоф 256.13 257.15 259.20 260.5 261.14 ЛОглаш 382.2 Яков 310.16 323.8 МЕ1-3 336.11 МИнд.1-2 346.11 (3) 346.18 348.26 МС 351.8. не ... къ семѹ Повече не, вече не. Не къ семѹ, рее, онѡ реемь, ꙗко ѹма ꙁртелное же  раꙁсꙋдтелное сво̆ствьно ст(ь) боговдные дѹше I Никод 216.22 сь ... онъ Този ... онзи, единият … другият. пае же, см же  ѡнѣмь, къ подражанїꙋ тъщат сѧ ЙР 6.14 Нѫ онъ ѹбѡ сѣн  гаданїꙋ слѹжааше; съ же само̆ стнѣ агнъца божїа ЙП 200.3 Нѫ онъ ѹбѡ етырста тъїѫ стѹдных жрецъ ꙁкла; съ же не етырста, нѫ легеѡны бѣсѡвь беꙁслъных до конꙿца беꙁ вѣст сътвор ЙП 200.22 Същото съчетание и в Конст 424r.5 438v.19 ЙП 200.5. II. Като лич. местоим.  єщеⷤ  манента  павла самосатеанна.  вьсе д͠шею схь гнꙋшат се ИМ 164r.17 Съ ѹбѡ, ꙗко прїде ас претат сѧ невѣстѣ, тсѣмꙿ гласомь  ѹмленомь обыаемь глагола къ не̆ Филот 82.19 Схь бжтⷭвнаа блгⷣть ѻсѣнвш, стѡнкы тѣхь покаꙁа сцѣлнїѡⷨ Нед 603v.39 Същото значение и в Петк 74v.22 74v.24 (2) 75r.5 75v.10 76r.18 76r.20 ЙР 8.16 8.17 12.31 14.15 15.6 16.4 17.23 22.9 22.12 23.9 23.14 24.2 ИМ 162r.22 165r.3 165r.6 Филот 82.19 86.12 88.11 91.13 91.15 92.28 425v.18 Конст 425v.26 427r.23 433v.25 431r.3 437v.26 437v.40 Нед 603v.39 604r.4 608r.7 608v.2 610v.8 611r.33 611r.34 Мих 177.7 ЙП 182.5 182.20 183.20 184.29 188.25 188.30 197.1 198.17 198.20 200.1 200.8 200.9 200.24 201.6 I Никод 208.4 209.25 210.10 211.14 213.7 214.7 214.8 (2) 215.2 215.5 216.19 II Никод 221.9 Кипр 228.27 229.2 238.7 Антим 243.6 243.15 245.3 251.13 Теоф 260.30 ЛЙЗ 293.9 293.10 305.11 305.26 СВВ 397.15. III. С детерминираща функция. бжтⷭьвнаго бѡ промысла дѣло се быт непщꙋѫ Петк 81v.15 Блаженнаго ѹбо сего рѡдтелїе благоьств по въсемѹ бѣшѧ ЙР 7.14 ꙗко стнною въ л͠ьскꙋю нашꙋ сїю пльⷮ г͠ь ѻдꙗе се ИМ 169r.6 Същото значение и в Петк 79r.25 Филот 91.25 79.33 80.19 80.28 83.13 88.8 93.26 94.7 94.11 Конст 424v.2 429r.17 431r.25 Нед 606v.9 610v.39 Мих 177.6 ЙП 186.20 187.25 199.30 200.10 I Никод 205.15 206.14 217.27 II Никод 221.10 Кипр 229.22 231.26 232.9 232.23 Теоф 268.11 276.15 СЙЗ 359.23 364.16 364.26 ЛОглаш 375.5 376.6 376.16 378.27 381.9 386.17 Яков 314.6 317.11 МЕ1-3 339.27 МЕп 342.26 343.2 343.3 МБлаг 345.22.