Речник на Патриарх Евтимий
око  
око -оесе ср (83) Око; поглед, взор. О семъ тьіѫ тоѫ срцⷣе бѡлѣꙁньно бѣше. ѻ семъ тѡѫ ꙫ слъꙁам помрааемы бѣхѫ вынѫ Петк 77r.19 тѣмже ннѣ съ агг͠лскым въдвараеш се лкостѡанї. наслажⷣае се несытнѡ ѡна, ꙗже ко не вдѣ,  ꙋхѡ не слыша ИМ 174v.31 прꙁр съ н͠бсь млⷭтвнымꙿ с комь,  покаж прѣⷣ въсѣмь народѡⷨ смь, ꙗко ты ес єднь стнны б͠ь Нед 607r.10 Същото значение и в Петк 77r.6 77r.26 81v.2 82r.29 ЙР 11.25 16.10 16.26 17.17 19.3 20.3 20.14 21.2 ИМ 163r.11 165v.28 172r.3 173v.26 174r.22 Филот 80.27 83.3 83.21 88.2 88.13 89.25 94.1 96.30 97.4 97.5 97.6 97.7 97.8 98.29 Конст 426v.27 427v.35 428v.22 430v.12 (2) 431v.18 437v.34 439r.21 Нед 605r.38 607r.2 609r.10 610r.17 610v.26 Мих 174.19 (2) 174.20 174.21 174.22 179.5 179.16 ЙП 181.6 189.31 190.21 191.34 196.16 I Никод 220.27 220.29 Кипр 225.8 226.19 235.29 236.18 236.19 Антим 249.6 Теоф 267.12 271.7 ЛЙЗ 301.30 СВВ 393.15 394.19 397.16 398.6 400.11 Яков 323.20 МЕ1-3 336.7 338.25 МИнд.1-2 348.14 348.17. отъврѣст о Вж. ИМ 163v.25 ЛЙЗ 293.1 Яков 313.17.