Речник на Патриарх Евтимий
молт  
молт -молѭ -молш несв (165) Моля, умолявам, отправям молба, молитва. нъ  єпкⷭпы съ многымь молꙗше ѹсръдїемь съпѹтнц ємѹ быт • не хотѣше бѡ н въ малѣ тѣхь раꙁлѹень быт Конст 437r.25 Нѫ, молѧ тѧ, отд въ скорѣ ѡт сѫдѹ  проее не късн, ꙗко да не  самь съ тѣломь дѹшѫ ꙁлѣ ꙁꙿвръжеш Мих 176.18 Ѳеофано, спаса  господа непрѣстанно мол ѡ нас, же вѣрно вьсхвалѣющх те Теоф 255.17 Същото значение и в ЙР 15.19 18.6 21.6 Нед 606v.2 610r.33 611r.41 Мих 177.9 ЙП 186.8 202.21 II Никод 222.6 Кипр 227.5 232.5 Антим 251.13 Теоф 255.9 255.12 256.3 257.5 258.14 259.20 260.24 261.19 261.26 263.2 264.8 269.14 273.1 273.21 275.10 СЙЗ 364.21 СВВ 397.28 ЛОглаш 376.12 Яков 311.25 317.7 323.25 334.21. ~сѧ Моля се, отправям молба, молитва. Молю се вамь с͠тѣшї мо ѡц͠, аще ѻбрѣтоⷯ блⷣгть прѣⷣ вам, ѹтвръдте въ ме любовь ꙗкⷪ въ прснаго вамь с͠на Конст 431r.32 Аще л же ст(ь) нѣкоторый съкръвень ѹмь въ нхь, множайш ѡт стлъковавшїхь тѣхь, молм се навыкнѹт ѡт вась  ть Антим 241.22 тѣмже  нетлѣнїа вѣнцемь ꙋкрасвш се, съ аг͠гелы прмѣс се, ꙁа ны прсно молещ се Теоф 268.10 Същото значение и в Петк 82v.17 ЙР 11.22 14.32 19.6 26.3 ИМ 162v.11 162v.19 163r.12 164v.28 Филот 80.26 81.27 90.9 98.7 Конст 430v.5 433v.14 435v.22 435v.27 Нед 604v.30 605r.2 605r.33 ЙП 194.14 196.19 I Никод 209.13 II Никод 222.2 Теоф 256.11 258.14 264.8 267.2 267.4 ЛЙЗ 294.7 294.8 294.9 294.14 294.16 294.17 294.19 295.30 296.3 297.1 298.5 299.15 301.30 СЙЗ 358.22 361.20 361.21 361.22 363.18 363.23 365.1 367.1 367.21 368.14 368.21 368.22 369.10 369.21 369.27 370.11 371.1 371.3 371.30 372.12 372.30 СВВ 394.15 395.5 395.7 395.8 395.18 395.20 395.21 400.9 400.20 401.7 ЛОглаш 376.19 378.21 379.22 381.24 382.2 382.10 382.23 383.5 383.11 384.16 384.18 385.3 386.6 387.14 387.25 Яков 313.11 314.8 314.13 314.14 314.15 314.16 315.18 316.11 317.14 318.12 320.17 321.16 325.9 325.16 326.23 326.25 327.11 329.5 333.11 333.30 333.34 334.11 334.12 МЕ1-3 338.2 339.20 340.14 МБлаг 345.8 МИнд.1-2 346.19 347.1 347.19 349.19 МС 351.9 351.18 352.4 МЦ 353.13 353.14.