Речник на Патриарх Евтимий
тьма 
тьма -ꙑ ж (31) Тъмнина, мрак. Ѡн бѡ, ꙗко ѡт небесъ коненѣ съвръжен бывше  тъма въ мѣсто свѣта сѫще ЙП 184.11 пѣнїе ѡт сѹдѹ дѹховное нанаемь, на свѣть ѡт тъмы праꙁнкь прѣводеще Кипр 229.29. Страх  трепеть прїде на ны,  тьма дебелаа  мранаа страшныѫ съмрът въсѣх покры МЕ1-3 338.11 Същото значение и в Петк 74v.28 ЙР 8.13 10.16 13.12 (2) 20.20 ИМ 163v.26 167v.19 Филот 83.15 Конст 432v.11 432v.15 438v.5 438v.38 Нед 607v.15 608r.11 608v.6 ЙП 182.23 195.17 199.23 I Никод 210.3 210.18 217.1 Антим 249.7 Теоф 261.9 265.18 267.26 271.10. тьма кромѣшьнаꙗ Вж. I Никод 213.6.