Речник на Патриарх Евтимий
съпасене  
съпасене -ꙗ ср (50) Спасение, избавление. Псано єст(ь), царю: съпасенїе бываеть въ мнѡѕѣ съвѣтѣ ЙП 190.19 Пѡдвгь полага̆ вынѹ о своемь спасен крѣпькь Кипр 236.16. въсѣмь подаѫ ꙗже къ спасенїѹ прошенїа ЛОглаш 384.20 Същото значение и в ЙР 6.10 8.24 16.21 ИМ 167r.6 167r.22 169v.9 Конст 425r.3 433r.29 Нед 609r.15 ЙП 193.23 Кипр 238.21 Теоф 262.10 265.11 275.12 ЛЙЗ 284.18 286.14 289.25 290.9 294.11 295.4 300.16 СЙЗ 357.19 358.15 360.29 361.24 362.12 370.15 СВВ 391.33 392.12 393.31 395.10 395.20 396.18 ЛОглаш 375.5 377.4 380.6 380.12 Яков 308.27 309.16 316.14 322.17 322.21 326.28 МЕ1-3 337.17 МИнд.1-2 346.18 351.14 МС 351.17. рогъ съпасенꙗ Вж. Конст 433r.29.