Речник на Патриарх Евтимий
пророкъ  
пророкъ м (54) 1. Пророк, прорицател. молѧ сѧ ѹбо вашемꙋ свѧщенномꙋ връхꙋ не ꙁабыват прѣданїа свѧтыхь прорѡкъ же  апостолъ Филот 90.11 Тебе прорѡц проповѣдашѧ, тебе праведнц ѹблажшѧ Мих 171.19 (ь)стнаго, славнаго пророка прѣдтеѧ  кр(ъ)сттелѣ Іѡанна, свѧтых, славных  въсехвалных апостолъ ЛЙЗ 286.28 Същото значение и в ЙР 15.12 ИМ 165r.21 167r.26 167v.2 167v.4 167v.8 171r.7 171v.31 Филот 91.18 Конст 424r.30 Конст 434r.27 434v.39 435r.1 Нед 608r.28 611r.14 Нед 611r.26 611r.28 Мих 177.1 180.7 ЙП 189.4 190.9 202.13 I Никод 215.31 Кипр 225.13 2.20 Теоф 256.21 271.24 СЙЗ 369.16 369.22 ЛОглаш 380.9 380.12 382.29 383.5 Яков 321.24 322.12 324.29 325.10 МЕ1-3 340.16 МИнд.1-2 348.8 349.27 МС 351.19. 2. Само мн. Пророческите книги в Стария завет.  марко же єѵⷢлїсть реⷱ. ꙁаело єѵⷢлїа і͠у х͠ва с͠на б͠жїа, ꙗкоⷤ псано ⷭ въ прⷪрцⷯѣ ИМ 167v.7 ꙁаконъ  пророц Вж. ИМ 167v.9 167v.10 СЙЗ 373.28 Яков 324.1.