Речник на Патриарх Евтимий
обьщь  
обьщь - прил (29) Общ, съвместен; еднакъв. х͠с ѹбо танꙿство д͠хѻвные слѹжбы влⷣнꙗго тѣла  крьве, по цр͠кваⷯ не прѣдасть, нь на гѻрнц ѻбще  на трапеꙁѣ ѻбꙿще ИМ 169v.23, 24 въс же ѡкръстнї, ѹвѣдѣвше, кѹпно сътекѡшѧ сѧ, ѡбщѫѧ плаѧще сѧ тъщетѫ Филот 92.33 тѣмꙿже  ѻ пасхы ст͠ѣшмь д͠н бывшѹ въꙁысканїю, ꙁвол се ѻбщїмь раꙁѹмѡⷨ добрѣ мѣт, єже въ єднѡⷨ д͠н въсѣмь ть̏ по въсѹдѹ сътварат Конст 432r.4 Същото значение и в ЙР 7.6 Филот 83.27 Конст 427r.3 430v.18 431v.31 435v.9 Нед 604r.34 604r.35 (2) ЙП 184.18 184.19 184.21 184.26 201.34 202.1 I Никод 213.17 220.20 Антим 244.28 244.32 246.8 СЙЗ 359.22 МЕ1-3 335.10 337.16 338.15 340.2.