Речник на Патриарх Евтимий
ельма  
ельма нареч (48) 1. Колко, доколко. Елма аплⷭьстѣ вѣрꙋете проповѣд г͠лющо, вѣрою авраамь сътвор се  се  проаа ИМ 166r.23 2. Като съюз. Понеже, тъй като, защото. Елма же къ же сце свѣтлѡ намъ словѡ,  свѣтлѡ прѡее наѧлѡ бѫдѧⷮ съ свѣтлоѫ повѣстїѫ Петк 74v.3 Обае, елма ꙁде обрѣтше сѧ есте, достоть наптат вас пѹстынноѫ пщеѫ ЙР 13.29 Елма же сїе блгⷣт не ѹ споⷣбхѡм се, ѡна вѣщаеⷨ ꙗже тѣлесное ювꙿство вѣсть съꙁрьцѡват ИМ 162r.14 Същото значение и в Петк 74v.11 75r.18 76r.22 82r.5 ЙР 6.8 7.4 18.29 19.5 ИМ 167r.1 171v.24 173v.10 Конст 430r.18 430r.33 430v.11 430v.22 436v.5 436v.23 438r.16 Нед 604v.9 609r.3 609v.41 ЙП 185.27 190.5 195.25 199.27 I Никод 210.21 212.4 216.24 218.23 219.21 220.8 Кипр 230.13 Антим 241.31 244.25 244.31 246.15 246.25 247.13 248.2 250.13 ЛОглаш 380.22 Яков 317.30 333.28 МЕ1-3 336.14.