Речник на Патриарх Евтимий
небо  
небо -небесе ср (138) 1. Видимото въздушно пространство над земята, небе. Боѕ бѡ, же небо  ꙁемлѧ не сътвѡршѧ, да погыбнѫть Филот 90.25 Сл͠нце же кѹпно  лѹна  въса ꙗже по н͠бс свѣтещаа Конст 424r.19 лѹе бѡ схь толкь свѣтьⷭ, єлко растоанїемь ѿ н͠бсь ⷭ до ꙁемл Нед 610v.40 мнѣше себе по нб͠с лѣтат Петк 80v.6 Същото значение и в ИМ 164v.23 164v.25 164v.26 165r.18 167v.12 Филот 90.24 86.7 91.3 Конст 426r.32 426r.38 428v.26 429r.12 Нед 605v.14 607r.2 610v.7 МС 352.1. // Небето като обиталище на Бога, ангелите, светците, праведниците. Сънде ѡт небесъ, ꙗкоже самь вѣст(ь) Филот 79.16 дх͠ь же пакы тво на нб͠сеⷯ съ агг͠льскым вьдварѣет сѧ вѡнствы Петк 81r.19 Въꙁнесый сѧ на небеса, боже ЛЙЗ 304.17 Същото значение и в Петк 77v.10 78v.10 ЙР 10.17 13.26 15.14 16.9 ИМ 164v.15 164v.27 164v.29 164v.30 165r.1 165r.3 165r.4 165r.5 165r.9 167r.14 165r.15 165r.17 165r.17 165v.8 167v.15 Филот 84.17 98.28 Конст 426v.20 429v.10 434r.18 434r.26 435v.3 435r.31 438v.7 438v.25 439r.21 Нед 603v.31 603v.41 604r.2 605v.33 606v.5 608r.16 606v.8 607r.9 607r.11 607r.29 607v.5 607v.34 608r.39 609r.10 610r.17 610v.6 611r.3 611r.3 611r.4 611r.38 Мих 170.16 171.28 172.16 174.14 174.18 174.20 178.22 179.10 ЙП 184.11 184.23 184.24 184.25 185.25 186.19 190.11 192.20 192.21 193.8 200.27 I Никод 208.20 210.33 212.10 212.10 215.34 II Никод 224.15 Кипр 226.6 226.12 227.13 Антим 243.4 249.2 Теоф 255.8 259.24 263.11 266.12 268.25 268.27 275.10 ЛЙЗ 288.16 301.24 303.3 СЙЗ 360.11 367.9 368.17 371.25 372.2 ЛОглаш 374.8 378.32 381.6 381.30 Яков 310.11 311.5 314.25 321.21 (2) 322.15 322.22 322.30 323.11 331.31 МИнд.1-2 347.32 348.17.