Речник на Патриарх Евтимий
въсхотѣт  
въсхотѣт -въсхощѫ -въсхощеш св (21) 1. Пожелая, поискам нещо. бѣсѡве же протвѹ въꙁрѣт не смѣють. нъ аще  въсхотеть вдѣт, абїе ѻслѣпѣвають лцемь Нед 610v.10 По вънегда скѹст Авраама въсхотѣ богъ ЙП 193.5 Спаст въсхотѣль ес свое съꙁданїе  свобѡд нас ѡт съмрътныѫ власт, покаꙁавъ намь пѫт въ спасенїе МИнд.1-2 346.17 Същото значение и в Петк 79r.20 81v.22 ЙР 13.13 19.4 22.23 Филот 92.24 Конст 425v.41 427v.31 428v.3 429v.15 Нед 606r.12 609r.41 ЙП 189.31 I Никод 210.4 210.32 211.31 Антим 250.14. 2. Обикна. сего раⷣ  вьсхотѣ ц͠рь добротѣ твое Петк 82v.2