Речник на Патриарх Евтимий
врагъ  
врагъ м (47) 1. Враг, противник. г͠ въꙁвель ес ѿ ада д͠шѹ мою • враѕ тво г͠ спет быше  падоше Нед 607r.26 2. Сатана, дявол. ѡтвръꙁы на небеса ѹста своа, рекый: „полѡжѫ прѣстолъ мой на ѡблацѣх  бѫдѫ подобенъ вышнемѹ“ гръдый  велерѣвы врагъ ЙР 10.19  єще же  въ въл͠енїе х͠вѻ.  въ жвотворещее дрѣво, ꙗко непобѣдмо сѹще ѻрѹжїе на невдмые врагы ИМ 164r.11 Сънде ѡт небесъ, ...  побѣдѫ дарова въсемꙋ ловѣьствꙋ, ... еже попрат  до конца нꙁлагат ꙁлѹ наѧлнка врага, же въ ра женѫ прѣльствшаго,  того въсѧ съпостатныѧ слы Филот 79.23 Същото значение и в ЙР 26.7 Филот 79.3 86.20 90.2 Конст 426r.34 428v.27 433r.30 435v.19 Нед 603v.15 604r.34 604v.4 607r.25 607r.26 Мих 175.8 175.14 177.25 178.16 ЙП 182.12 184.9 198.25 199.6 I Никод 210.11 213.30 215.10 Кипр 226.15 235.11 Теоф 259.13 267.8 ЛЙЗ 285.8 290.3 294.13 295.19 303.6 СЙЗ 358.10 361.26 Яков 309.10 СВВ 392.7 395.12 МЕ1-3 338.6 МЕп 342.8 343.11 МБлаг 345.13 МИнд.1-2 348.31 МЦ 353.16.