Речник на Патриарх Евтимий
тъщане  
тъщане -ꙗ ср (23) 1. Бързина, бързане. въсѣхъ абїе ꙋтав сѧ. рѡдтелѧ кꙋпно  сърѡⷣнкы. рабъ же  рабынь, пꙋстынное съ тъщанїемъ постже нѣдрѡ Петк 76r.25 прѡкажень нѣкы̆, ꙗко ѹслыша, вѣроѫ себе ѡграждь  ѹсръдїем топлымь, съ тъщанїемь въ цр(ъ)ковь прѣподобныѧ матере прїде Филот 95.3 ꙗко агньц неꙁлобв себе на ꙁаколнїе прводеще,  съ тьщанїемь въходеще въ подвгь Нед 603v.21 Същото значение и в Петк 80v.11 80v.13 ЙР 20.25 Филот 95.15 ЙП 191.27. 2. Старание, усърдие, стремеж. ꙗко да  въсѣьскых владыка вдѣвь ваше о семь тъщанїе, досто̆нѫѧ трѹдѡмь въꙁдаст(ь) мъꙁдѫ Филот 91.30 Ꙗко ѹбо сїа слышаше б͠жї въсее въселнные архїерее, радостїю неꙁг͠ланною ѻбьт бывше, въсако тъщанїе ѿ срⷣца подвѕаахѹ Конст 430r.14 Ѥст(ь) бо се добродѣтѣл ꙁнаменїе, єже спытоват псанїа по бож(ь)ствномѹ гласѹ , елко по слѣ, подаат тъщанїе I Никод 205.10 Същото значение и в Петк 74v.27 ЙР 5.8 6.12 Филот 96.4 Конст 433v.13 433v.15 433v.16 ЙП 185.3 195.4 Кипр 227.10 МИнд.1-2 349.4. тъщане въводт Вж. ЙР 6.17.