Речник на Патриарх Евтимий
страна  
страна -ꙑ ж (61) 1. Страна, край, област, населено място, държава; околност.  не тъїѫ вь странѣ ѻно, нѫ  по вьсⷯѣ ѻкрⷭтныⷯ странаⷯ тѡѫ юⷣса  ꙁнаменїа вьсѣмь вѣдома бѣхѫ Петк 79v.6, 7 Сергїꙋ нѣкоемⷹ армѣнноꙷ таковы постм се пость, же въ наше странѣ постраⷣвшомꙋ ИМ 171r.3 Елена же на въстоныⷯ странахь сѹщ въ градѣ дрепанѣ Конст 424v.8 Същото значение и в Петк 79v.10 80v.15 ЙР 23.13 14.10 15.25 22.4 21.28 23.30 ИМ 173v.29 Филот 80.20 95.25 96.5 Конст 428r.2 430r.19 430r.27 430r.32 436v.32 437r.32 439r.3 Нед 605r.30 Мих 173.9 173.29 175.17 ЛЙЗ 290.4 СЙЗ 358.11 370.13 СВВ 392.8 ЛОглаш 384.28 Яков 309.12 326.36 МБлаг 345.16 МИнд.1-2 347.11. 2. Страна на нещо (място, разположено не в средата), край, половина, част от нещо, кът. Епⷭкпомꙿ же ръвствѹющїа деснаа страна въставь, ѹмѣрено ѿдаваахⷹ слѡво Конст 430v.9  дїскось ѹбо поставлѣеть ѡт лѣвыѧ страны ЛЙЗ 285.13  покланѣет сѧ свѧтымь конамь на ѡбою странѹ ЛЙЗ 306.9 Същото значение и в Конст 434v.33 437v.3 ЛЙЗ 283.11 285.25 285.26 286.2 286.3 286.8 286.16 286.26 287.11 290.19 295.29 296.18 298.23 299.1 302.33 303.18. 3. Страна, народ, племе, етнос, род. ꙗко да мнѡгымь странамь поⷣбающее подасте съгласїе Конст 436v.12 Съꙁов ѡкръстныѧ страны въ славное тръжьство, тръжьствѹ̆, лкѹ̆, въꙁвесел сѧ ЙП 201.23 нъ  въсь л͠ьскы рѡдь  въса мнѡжьства, єꙁыц же  племена  страны, єдногласное въꙁслают славослѡвїе Конст 424r.25 Същото значение и в Конст 439r.6.