Речник на Патриарх Евтимий
сць  
сць прил местоим (49) Такъв. Ꙗко ѹбѡ тѫ Константїнь тако неѹтѣшно вдѣ плаѧщѫ. – сце бѡ тоѫ обрѫнкꙋ бѣше проꙁванїе Филот 82.5 сце Като същ. ср. ед. Това, тези неща; следното. вдѣ крⷭть ѕвѣꙁдам стоещь на н͠бс.  псанїе гл͠ющее сце, смь ꙁнаменїемь погѹбш въсе врагы свое Конст 428v.26 съгласнка мѧще велкааго оного въ прорѡцѣх Мѡѵсеа, сце ꙁаповѣдавшаго: „Не сътворш себѣ въсѣкого подобїа, єлка на небес горѣ  єлка на ꙁемл долꙋ“ ЙП 190.10 Шестое же твое въпрошенїе мѣаше сце: I Никод 214.23 Същата употреба и в Петк 77v.12 ЙР 18.23 19.13 23.23 ИМ 170r.6 170r.29 Филот 82.17 83.21 83.24 Конст 435v.16 436r.16 436v.3 Мих 176.30 ЙП 191.30 I Никод 206.1 208.19 210.9 211.12 212.21 212.32 213.12 216.16 219.20 II Никод 223.6 224.13 Кипр 228.1 228.18 229.2 231.18 231.20 Антим 241.29 243.8 245.15 246.6 250.19 ЛЙЗ 284.16 287.22 287.25 294.5 296.28 298.6 298.20 300.8 303.23 СВВ 396.15.