Речник на Патриарх Евтимий
сцевъ  
сцевъ местоим прил (42) Такъв; който притежава определени, известни качества. Сцев подвѕ прпⷣбныѫ параскев. сцевы бѡрбы Петк 78v.7 (2) Сцево жтїе прѣподобныѫ нашѫ матере, сцева юдеса непороныѫ Хрстовы невѣсты Филот 98.20, 21 (2) Достотꙿ же таковым ѡбраꙁь прещенїа сцеваго опасно вѣдѣт Кипр 234.6. Същото значение и в ЙР 10.25 13.5 ИМ 162v.14 168v.24 171v.9 Филот 94.12 Конст 430v.13 431r.19 433v.41 435v.37 438v.9 (2) Нед 610v.2 610v.3 I Никод 206.9 Кипр 226.28 Антим 246.12. сцеваꙗ Като същ. ср. мн. Такива неща.  по срѣдѣ апⷭльскаго лка ставь, сцеваа къ сьборѹ ꙁг͠ла Конст 431r.31 Нъ въ н(ы)нꙗшнмь вѣцѣ сцеваа  быше  бывают I Никод 215.33 Тѣмже т прпадаемь, вьꙁывающе тебѣ сцеваа: Раду̆ се, стоне даровь Теоф 270.11 Същата употреба и в Петк 75r.6 Конст 438v.13 Нед 607v.30 608v.35. сꙗ  сцеваꙗ Вж. Петк 77r.20 79v.23 ЙР 16.30 ИМ 162v.19 167r.6 172r.7 Конст 425r.22 427r.8 429v.11 Мих 172.5 ЙП 187.28 Кипр 227.4 236.7.