Речник на Патриарх Евтимий
прѣбꙑват  
прѣбꙑват -прѣбꙑваѭ -прѣбꙑваеш несв (65) 1. Живея, пребивавам, съществувам, оставам някъде.  прѣбываахꙋ проее въ ꙁаповѣданныⷯ тⷨѣ правлѡⷯ  ѹставь мѻнастырскы неврѣжⷣень съблюдааше се ИМ 173v.15 Сце ѹбо себе обѡ ѹвѣщавше  клѧтвам ѹтвръдвше, прѣбываахѫ проее дѣвьство хранѧще  стотѫ Филот 83.25 Подобнѣ же  нокѡмь  нѡкынѣмь ѡбтѣл (ь)стны съꙁда, въ нхже  дон(ы)нѣ прѣбываѫще ЙП 198.10 Същото значение и в Петк 76v.23 ЙР 7.19 9.3 9.31 15.20 ИМ 173r.17 174v.26 Филот 79.5 80.23 85.4 85.9 85.20 85.26 91.26 97.30 Конст 424v.11 424v.21 425v.9 425v.32 425v.35 427v.39 428r.22 432r.10 436r.22 438r.25 Нед 605r.18 608r.9 Мих 173.14 173.17 ЙП 187.30 195.34 197.4 199.18 I Никод 210.7 220.28 Кипр 226.3 235.13 СЙЗ 370.2 СВВ 399.13. прѣбꙑваѭще Като същ. м. мн. Пребиваващите, живеещите. ꙁлато же твое самь мѣ, ѕѣлѡ бо врѣдѧть такѡваа нѡъствѹѫщх, ꙁрѧднѣе же же въ пѹстых  неѹтѣшных мѣстѡх прѣбываѫщїх ЙР 19.20 Въ дѡлꙿсцѣ же прѣбывающхь прѣлъст, главною каꙁнт каꙁнїю Конст 428r.12 Помѣн, господ, же въ дѣвꙿствѣ  благогѡвѣнї  постньствѣ  ьстнѣ жтельств прѣбываѫщїхь ЛОглаш 383.23 прѣбꙑваѭщꙗ Като прил. Пребъдваща. о невещестъвнѣ же  нестъщмѣ о дѹшѫ полѕѹѫще  вынѫ прѣбываѫщо н же мало попеенїе творт ЙР 6.20 прѣбꙑват въ ерес Живея като еретик. не покарающее жеⷭ  въ свое неьствѣ  мрьꙁцѣ прѣбывающее єрес, далее нѣгде ѿганꙗт ѿ православныⷯ стада ИМ 172v.7. v въ схъ прѣбꙑват Вж. Филот 87.7. 2. Оставам в някакво състояние, положение. свѣтло  ꙗвлнно въ єднѡмь ѿ въсѣхь съгласно ѹставлнѣмь врѣмен хрант,  непоколѣбмѹ прѣбыват Конст 432r.10  весь ѹбо ѹтвръд тогда града того събѡръ въ божїмь прѣбыват страсѣ  того стѣ ꙁаповѣд хрант Мих 178.14 ꙁмѣ прспѣвш, потрѣбнаа готова ѹ себе мѹть  прѣптают се въ врѣме, въ нже въса беꙁдѣлна прѣбывают Кипр 238.11. Същото значение и в ЙР 9.20 ИМ 173v.4 Конст 432r.15 438v.34 Нед 604v.30 ЙП 187.34 I Никод 206.32 213.25 II Никод 222.28 Антим 241.17 242.3 242.16.