Речник на Патриарх Евтимий
помощ  
помощ -помогѫ -поможеш несв (9) Помогна, окажа помощ. ѧже молтвы прꙁываѫ съпоспѣшт  помощ намь, въ еже сплънт  въ кѡнецъ добрѣ проꙁвест просмое вам ѡт нас еже о не꙼ сїе слово Филот 78.18 съ слъꙁам молеще се топлѣ, бжⷭтвнѹю на млⷭть прꙁываахѹ слѹ, въ єже помощ тѣмь  таковаго стръгнѹт тѣхь нестовꙿства Нед 604v.32 ꙗко да ловѣколюбное побѣдть  пае рад дѣвьствѹющее ест дрѹго̆ поможеть, сце глаголм Антим 245.15 Същото значение и в ЙР 26.5 Филот 83.3 Конст 427r.36 Нед 605v.26 606v.31 ЙП 183.10.