Речник на Патриарх Евтимий
подобьнъ  
подобьнъ -ꙑ прил (29) 1. Подобен, сходен, приличащ на. Вь нощ же то, нѣкаа ѿ бл͠гѡгѡвѣнныⷯ женъ єѵ̈фѵмїа то проꙁванїе, поⷣбно томꙋжⷣе вдѣнїꙋ вдѣнїе вдѣ Петк 79r.28 въ рмѣ прѣбывае неъствѣ црⷭтвовааше • блѹдовы  хыщенїа ѹбїства же  лхомꙿства  смь поⷣбнаа непрⷣпобнѣ творе Конст 425v.34 дѡлы ненавжⷣѹ  ътѹщїхь тѣхь ѿвращаю се. поⷣбн мь да бѹдѹть твореще ,  въс надѣюще се на н Нед 605v.16 Същото значение и в ЙР 6.1 10.19 ИМ 164r.16 Нед 606r.21 607v.18 610r.12 Филот 81.20 84.20 90.26 ЙП 191.35 I Никод 208.18 210.16 Антим 250.18 СВВ 392.32. подобьнъ Като същ. м. ед. ж. мн. Църковно песнопение-образец в музикално и метрическо отношение при пеенето на други църковни песни. На малѣ̆ веерн стхры подобны Теоф 255.5 На стховнѣ стхр. Глас в꙯ подобень: Доме Єфраѳовь. Теоф 256.7 На велцѣ̆ веерн кондак, стх  стхры. Гласа д꙯ подобен: Ꙗко доблꙗ Теоф 257.2 Същото значение и в Теоф 257.20 262.15 270.1 273.22. 2. Подобаващ. вѣрою же прїємлт се єюже с͠тї вьс вѣрꙋюще полꙋше ꙗже тѣм аемаа, вѣрѹ  вы поⷣбнꙋ прїемше поклонте се кртⷭѹ ИМ 166r.28