Речник на Патриарх Евтимий
молене  
молене -ꙗ ср (18) Молба, молитва. Прѣклон сѧ ѹбо блаженны Іѡаннъ къ моленїꙋ, въ кꙋпѣ же  постнъскымь сънѣдемь, въꙁвышенїа съламлѣѧ рѡгъ, къ ꙁлатѹ же нкакоже ЙР 19.11 Он же моленїе тоѫ сплън  тако прѣбыста въ въсѣх и͠і-тх лѣтѣх, стотѫ  цѣломѫдрїе до конца съхранше Филот 84.11 Б͠ь же молнїе своего ѹгоднка кѡнстантіна на длъꙁѣ не преꙁрѣ, нъ въ скорѣ ѡтмъщенїе сътвор Конст 425r.37 . Същото значение и във Филот 80.10 99.17 Конст 425v.37 432v.7 СЙЗ 361.27 363.4 373.1 СВВ 392.27 395.13 ЛОглаш 383.8 Яков 320.18 МЕ1-3 340.20 МЕп 343.15 МИнд.1-2 349.24 МС 352.3.