Речник на Патриарх Евтимий
дрѹгъ 
дрѹгъ м (10) Приятел, другар. Дн͠ев же абїе наставшѹ, съ многою радостїю цр͠ь вдѣнное сладцѣдрѹгѡмь съповѣда Конст 426r.37 ꙗко да въ молбѫ подвгнеть въсѧ своѧ съсѣды  дрѹгы ѡкръстныѧ, ꙗко єднограднкы, ꙗко съѡбещнкы, ꙗко равножтелѧ, ꙗко дрѹгы ЙП 201.27, 201.28 Тебѣ, дрѹгꙋ моемꙋ, аг͠гелꙋ божїю, глаголѧ власт ѹстѹд сѧ II Никод 224.13 Същото значение и в ЙР 10.33 14.1 ИМ 167v.25 Конст 438v.10 Нед 604r.12 МИнд.1-2 347.14.