Речник на Патриарх Евтимий
достоꙗт  
достоꙗт -достоѭ -достош несв (34) Може, трябва, следва. ѻбае достоть  намъ то любѡ клюмо то прнест Петк 74r.25 достоть потрѹдт сѧ вамь съ мноѫ мало Филот 92.13 достоⷮ на пол сходт на мѣсто сто Конст 435v.12 Същото значение и в ЙР 13.29 ИМ 167r.2 170v.8 Филот 89.30 Конст 436r.19 Нед 607v.15 Мих 170.11 172.25 ЙП 184.5 185.27 189.34 190.14 190.33 192.9 I Никод 220.12 II Никод 221.8 222.8 Кипр 229.3 229.15 230.17 231.11 232.26 233.18 234.5 234.7 Антим 241.13 246.11 246.17 250.10 250.13 251.15.