Речник на Патриарх Евтимий
давꙑдъ  
давꙑдъ м ЛИ (19) Давид – старозаветен цар на Юдея и Израил. въѡрѫж сѧ на мыслънаго гѡлїаѳа ꙗкоже давдъ, прѧть по древней повѣст камен тр, вѣрѫ глаголѧ  надеждѫ  любовь ЙР 8.21 ꙗко въꙁдвже рѡгь сп͠сенїа нашего рад новаго д͠вда кѡнстантіна,  ꙁбав нась ѿ врагь нашⷯ Конст 433r.30 о нмꙿже тънꙿко нѣкако богоѡт(ь)ць Давдь наꙁнамена, рекь: „Съставте праꙁнкь въ осѣнꙗющхь“ I Никод 220.18 Същото ЛИ и в Петк 77r.29 ЙР 9.5 ИМ 174r.30 Филот 80.16 Конст 430v.26 433r.32 434v.39 Нед 607v.17 607r.24 ЙП 184.23 191.10 191.31 Кипр 233.4 233.6 235.21 Антим 242.10.