Речник на Патриарх Евтимий
ност  
ност -ношѫ -носш несв (25) 1. Нося. поⷣбїе ꙗвльшаго се тебѣ на нб͠с ꙁнаменїа сътворь.  прⷣѣ твомь вонꙿствѡⷨ ност се повел Конст 426r.33 некръвныѧ раны побѣдтелнѣ о стнѣ ношѧ ЙП 198.28 неꙋгасмꙋ прсно свѣтлꙋю ламбадꙋ носещ Теоф 261.10 Същото значение и в Петк 75v.27 77r.11 ЙР 20.7 ИМ 162v.17 Филот 84.17 Конст 428v.29 429v.4 435r.13 437r.33 Нед 609v.34 I Никод 220.10 Кипр 230.15 233.5 Теоф 258.16 262.23 266.21 272.14 273.20 275.6 275.12 ЛОглаш 380.16 МИнд.1-2 347.17.