Речник на Патриарх Евтимий
непоколѣблемъ  
непоколѣблемъ -ꙑ прил (12) Непоклатим, непоколебим. нѫ доблый непоколѣблемь прѣбывааше тѣх къꙁньм ЙР 9.20 ꙗвѣ ꙗко неподвжна  непоколѣблма прѣбывають Антим 242.16 Цр(ъ)ковныѫ ѹтол раꙁдѡры, ꙋтвръд тѫ даже до сконанїа непоколѣблемѫ  непобѡрмѫ МИнд.1-2 350.8 Същото значение и във Филот 89.32 Конст 430r.8 432r.14 437v.30 438v.33 Нед. 606r.12.