Речник на Патриарх Евтимий
вѣьнъ  
вѣьнъ -ꙑ прил (55) Който съществува през вековете; вечен, изконен. наслад сѧ. славы. красѡты. съпрѣбыванїа. сїанїа. свѣтлост. радост своего женха  ѕждтелѣ. слаⷣкаго. краснаго. свѣтлаго. неѻбыменнагѡ. Невⷣмаго. неꙁгл͠аннагѡ вѣнагѡ. щедраго Петк 75r.25 Ꙗкоже ѹбо вдѣ праведный врагы до конца въ стѹд ѡблъены вѣень  свое до конца богомъ съхранено вѡнство, съ свѣтлоѫ побѣдоѫ въ своѫ ѡтхождааше странѫ Мих 175.15 . въ стѹд ѡдѣа вѣень  свѣтлѫ полож на врагы по стнѣ побѣдѫ, не тъїѫ же, нѫ  къ своемѹ свѣтлѣ въꙁвращ сѧ стадѹ, въ благоьствѣй вѣрѣ то ѹтвръд, некръвныѧ раны побѣдтелнѣ о стнѣ ношѧ ЙП 198.24 Същото значение и в Петк 82v.25 ИМ 166v.22 167r.25 167r.27 Конст 427r.31 437r.39 439r.32 Нед 604r.1 ЙП 186.24 188.20 200.27 I Никод 213.1 213.2 214.1 214.19 Кипр 230.18 231.1 232.14 235.5 236.9 236.10 237.4 238.23 Теоф 262.6 262.17 266.6 ЛЙЗ 287.26 302.30 303.26 СЙЗ 359.27 368.1 369.26 СВВ 396.5 398.15 ЛОглаш 379.30 383.10 386.21 386.24 Яков 312.25 314.10 321.20 323.19 324.23 325.14 329.20 330.23 332.12 334.1 МЕ1-3 337.19 МИнд.1-2 348.12. вѣьнаꙗ Като същ. ср. мн. Вечните неща, вечното. дарꙋй мь въ мѣсто ꙁемныхь небеснаа, въ мѣсто врѣменных вѣнаа ЛОглаш 383.20 дарꙋй мъ вꙿ мѣсто ꙁемныхъ небеснаѧ, в мѣсто првременныхъ вѣнаѧ, вꙿ мѣсто тлѣнныхъ нетлѣннаѧ Яков 325.27