Речник на Патриарх Евтимий
абе  
абе нареч (87) Веднага (щом), тутакси, незабавно. ꙗко стрѣлѡѫ нѣкѡтѡрѡѫ ꙋꙗꙁвена бывш, абїе ꙁъ цръкве ꙁшеⷣш Петк 75v.25 Дн͠ев же абїе наставшѹ, съ многою радостїю цр͠ь вдѣнное сладцѣ дрѹгѡмь съповѣда. Конст 426r.36 Еднь ѡт вѡнъ копїемь ребра емѹ прободе,  абїе ꙁыде кръвь  вода ЛЙЗ 286.17 Същото значение и в Петк 76r.24 78r.23 79r.13 80r.20 80v.1 80v.8 ЙР 10.6 11.7 12.3 14.4 14.17 15.16 16.2 16.15 18.1 18.5 18.8 18.20 21.10 22.13 23.15 23.21 24.10 ИМ 163v.19 165r.9 169v.21 171r.19 Филот 81.30 85.3 88.1 88.28 94.25 95.11 97.2 98.13 Конст 424v.18 425v.3 427r.37 428r.7 428v.27 429r.10 431r.6 431r.17 432r.30 433v.6 433v.24 433v.34 433v.36 Нед 610v.10 610v.15 Мих 172.14 174.16 176.22 177.15 178.2 178.14 ЙП 188.19 188.26 195.2 195.26 196.18 197.20 I Никод 205.12 Кипр 233.10 Антим 251.8 ЛЙЗ 285.24 289.24 294.22 295.11 295.22 301.2 301.26 301.31 306.10 СВВ 390.14 391.31 392.22 393.9 393.25 Яков 310.1 311.10 312.9 324.8 330.25.