Речник на Патриарх Евтимий
трѹдъ  
трѹдъ м (23) 1. Труд, усилие.  въсѣмь подаваѧ протвѫ трꙋдѡмь достѡ̆наа въꙁмъꙁдїа  въсѣх вѣрных прошенїа сплънѣѫщ Филот 99.9 Где ѹбо полѡжмь того ѧже тогда скръб ... ꙗже къ єреткѡмь ѡплъенїа, ѧже о православнѣ̆ вѣрѣ трѹды, ѧже о дѡгматѡх подвгы ЙП 183.33 Въ малакыѧ бо єдноѧ л дващ поплъꙁшаго сѧ  по сем много покаꙁавшаго трꙋд єдва  по нѫжд пращает на свѧщенньство правло II Никод 222.31 Същото значение и в ЙР 5.15 18.11 ИМ 165v.11 Филот 91.31 Конст 438r.37 ЙП 196.9 199.1 199.13 Мих 175.28. 2. Аскетичен подвиг. Дошеⷣш же єпїваты прѣбыⷭ тамо врѣмѧ не малѡ, трꙋды къ трꙋдѡмъ  бѡлѣꙁн къ бѡлѣꙁнемь прлагаѫ постѡмъ  бдѣнїемъ себе ѹкрашаѫ Петк 78r.19, 20 Кто ѹбо съкаꙁат въꙁможетъ того ѧже тогда творѣше трѹды ЙР 9.12 Същото значение и в ЙР 9.26 9.27 12.11 12.12. 3. Страдание, трудност, мъка. слъꙁам омакаѧ камень  въсенощьным бдѣнї  въꙁдыханї въ сто трѹды плѡдѧ. еднь едномѹ бесѣдѹѧ ЙР 16.7 Аще л же  породш, беꙁмѣрна тебе обьмѫт попеенїа  трꙋды, глаголѧ же: дѡенїа, повванїа, кѫпанїа Филот 83.5 аще л н, велї трѹдь намь хощете сходатаствоват, себѣ же не малѹ млъвѹ  стѹдь прѣмнѡгь Конст 429v.26 даꙗт трѹдꙑ Вж. Теоф 276.17.