Речник на Патриарх Евтимий
трапеꙁа  
трапеꙁа -ꙑ ж (46) 1. Трапеза, маса за ядене. Сътвор Херѹвїмь  Серафїмь, таже сътвор трапеꙁѫ  поꙁлат тѫ вънѧтрь  вънѣ ЙП 193.15 Аще ѹбѡ пелномѹ подражаеш дѣ̆ствꙋ же  спѣхѹ, въ скорѣ добродѣтѣл̆ събереш медь,  на трапеꙁѹ въсѣхь цара многоъстнѣ прнесень бѹдет Кипр 238.4. Аще ѹбо, ꙁа єже ꙗст тъкмо преꙁвтерꙋ на ѡбще̆ трапеꙁѣ, съхожденїе бракꙋ въводть Антим 244.28 2. Храна, ядене. х͠с ѹбо танꙿство д͠хѻвные слѹжбы влⷣнꙗго тѣла  крьве, по цр͠кваⷯ не прѣдасть, нь на гѻрнц ѻбще  на трапеꙁѣ ѻбꙿще ИМ 169v.23 блаженства оного сподоб сѧ вънѧтръ быт, ꙗже  д(ь)несь нас съꙁдавшїа  трапеꙁѫ намь облнѫ прѣдложвш многых еѫ юдесь Филот 78.16 Съꙁываетъ нась вна настоещаго праꙁнка къ д͠ховномѹ тръжьствѹ,  трапеꙁꙋ прⷣѣставлꙗеⷮ ѻблнѹ стрⷭтрьпце страданї Нед 603v.5 Същото значение и в ЙР 17.18 Нед 603v.8 Антим 244.32. свѧтаꙗ трапеꙁа Светият престол в олтара. въхѡдѧт вь свѧты̆ олтарь  творѧт метанїе прѣд свѧтоѫ трапеꙁоѫ ЛЙЗ 284.2 прѣдстоат свѧтѣ̆ твое̆ се̆ трапеꙁѣ свѧщеннодѣ̆ствоват свѧтое  прѣстое твое тѣло  (ь)стнѫѧ крьвь СЙЗ 364.26 ꙋдовл мѧ, слою свѧтагѡ твоегѡ дѹха ѡблеенна свѧщенства благодатїю, предꙿстат свѧто̆ твое̆ се̆ трапеꙁѣ свѧщеннодѣ̆ствоват Яков 317.11 Същото съчетание и в ЛЙЗ 288.29 289.1 289.4 289.7 291.6 291.26 292.14 293.14 293.22 293.26 293.27 295.27 296.17 296.19 297.1 297.5 298.10 298.23 299.15 302.33 303.15 303.28 304.14 СЙЗ 365.18 371.5 372.29 СВВ 390.12 398.18 ЛОглаш 376.16 377.2 Яков 310.13. свѧщеньнаꙗ трапеꙁа Светият престол в олтара. Мы же въ цр͠кваⷯ слѹжбы съврьшаеⷨ.  на д͠ховнѣⷨ жрьтьвнцѣ с͠щенные гл͠ю трапеꙁы ИМ 169v.28 3. Жертвеникът в олтара. Се бѡ прѣстое его тѣло  жвотворѧщаа кръвь, въ настоѫщї̆ ас въходѧща, на та̆нѣ̆ се̆ прѣдставт сѧ хѡтѧть трапеꙁѣ СВВ 398.4 Боже ... сподобвы̆ насъ прастт сѧ се̆ небеснѣ̆  страшнѣ̆ трапеꙁѣ Яков 331.6