Речник на Патриарх Евтимий
тварь  
тварь - ж (42) 1. Творение, създание, твар. ꙗко прѣвышьш въсеѫ твар ты ꙗвла сѧ єс Мих 171.3 есо рад Мѡѵсею, тваремь творца ꙗвлꙗющѹ  вдмыхꙿ скаꙁѹющѹ, ѹмнаа  болшаа ѹмлъа творенїа I Никод 206.2 жвотворѧщїа сла, стонкь освѧщенїа, ѡт негоже въсѣ тварь, словеснаа же  мысльнаа, ꙋкрѣплѣема тебѣ слѹжть ЛОглаш 379.10 Същото значение и в ЙР 15.6 ИМ 165r.18 167v.12 Филот 90.18 90.21 91.11 Конст 429r.39 Нед 608r.10 611v.11 Мих 176.32 ЙП 181.17 199.22 I Никод 206.4 208.20 208.28 212.23 212.25 Теоф 271.22 271.26 272.1 Яков 311.6 325.8 МЕп 341.5 МС 352.7. 2. Творението, светът; цялото мироздание.  того вѣдѣт творца  съдѣтелꙗ  стротелꙗ въсе твар Конст 437v.11 нъ тебѣ въса тварь покланꙗет се  тебе славⷮ Нед 607r.7. .7. сл(ъ)нце, – осїаваеть бѡ юдесы ꙗкоже сл(ъ)нце тварь ЙП 200.29 Същото значение и в ИМ 166v.15 Нед 610r.38 Мих 170.17 I Никод 210.36 Теоф 270.21 СВВ 401.26 ЛОглаш 378.32 Яков 310.21 321.19 МЕп 341.2 МЦ 353.4 353.5.