Речник на Патриарх Евтимий
сътѣкат сѧ  
сътѣкат сѧ -сътѣкаѭ сѧ -сътѣкаеш сѧ несв (8) Стичам се, събирам се на едно място. въс ѻкръстнї сътѣкаахѫ сѧ, съ свѣщам  кадлы Петк 80v.16 Мнѡѕ же ѡт благоьстввых къ не̆ стѣкаахѫ сѧ Филот 87.12 въс къ немѹ сътѣкаахѫ сѧ, съвѣть ѡт него прѧт спѣшѫще ЙП 189.22 Същото значение и в ЙР 22.5 ИМ 163v.3 Конст 436v.27 Нед 607r.32 ЙП 195.35.