Речник на Патриарх Евтимий
съпсат  
съпсат -съпшѫ -съпшеш св (11) Напиша. ѡ немь не хытрѣ нѣкако  грѫбѣ съпсашѧ ЙР 7.9  ѡ въсⷯѣ єже ѻ адамѣ, мѡӱс съпса ИМ 171r.21 съпсанъ, -ꙑ Като прил. Написан. Жтїе  жꙁнь прѣподобныѫ матере нашѫ Фїлоѳе, съпсано Еѵмїемь Филот 78.2 Похвалное свѧтомѹ Мхалѹ вонѹ, съпсаное Еѵѳмїемь Мих 170.1 ны молтвы, протаемыѫ вънегда бѫдет съмрътоносїе, съпсаны патрїархѡм Трънѡвскымъ кѵрь Еѵѳмїемь МЕ1-3 335.2 Същата употреба и в Петк 74r.3 ЙР 5.2 ИМ 162r.3 Нед 603v.2 ЙП 181.28. съпсавъше Като същ. м. мн. Тези, които са написали.  же прѣжде сх люботрѹждьшїм сѧ  ꙁвѣстнѣ̆ше та съпсавшїм же  прѣдавшм ЙП 185.2