Речник на Патриарх Евтимий
съпасовъ  
съпасовъ прил притеж (13) Който се отнася до Спасителя. ꙗко лѣпо бѣ прѣжⷣе ѹготовт се смь по повелѣнїꙋ с͠псовꙋ ИМ 170r.16  по въстанї пръвыѧ спасова сподѡбшѧ сѧ вдѣнїа Филот 79.29  вѡдѹ, ѡт самого Хрстова ребра стекшꙋю, ꙗко ѡт самых спасѡвѣхь ребрь тогда текѹщѹ спват Кипр 234.23. Същото значение и в ЙР 25.14 Конст 429r.3 432v.21 434v.14 435r.14 437r.11 ЙП 193.28 194.4 194.18 Теоф 263.6.