Речник на Патриарх Евтимий
съꙁьдане  
съꙁьдане -ꙗ ср (13) 1. Създаване, сътворение. ꙗко  вѣньное нареенїе ѡт онѹдꙋ ѹстрьм се, ѡт прьваго съꙁданїа  ѡт же ѡт ребрь его женѣ съпреженїе Антим 248.4 2. Създание, творение. въседръжтелю, пощѫд съꙁданїе свое  не остав на мнѡѕѣ томт сѧ Филот 88.4 Не бѡ ѡтврат сѧ съꙁданїа своего до конца, еже сътворль ес, блаже ЛОглаш 380.7  ѡбраꙁѡмь свомь бож(ь)стьвнымъ поьт въсе ювестъвное съꙁданїе МБлаг 344.7 Същото значение и в Нед 607v.10 Мих 177.7 I Никод 209.26 210.27 Теоф 261.5 266.21 Яков 322.7 МЕ1-3 339.12 МИнд.1-2 346.17.